více informací... statut nadace... naši dárci... více informací... kontakty...

 

O nás

 

Nadace SAPIRICON

Nadace SAPRICON je nadace, založená Petrem Mackem.
Nadační jmění je tvořeno vkladem zakladatele a získanými dary a příspěvky.
Nadace svou podporu zaměřuje především na obast kulturní a sociální. Podporuje projekty zaměřené na vytváření podmínek pro alternativní životní způsob, spojující tradiční hodnoty života souznějícího s prostředím, doplněné hledáním jeho smyslu ve filosofii víry.
Zaměření nadace je především společenské. Chce podporovat rozvoj a kvalitu života lidí, kteří v něm hledají více než jen přežívání a konzumaci, pomáhat jim v tom. Ostatním ukázat, že lze nalézt i další cesty ke spokojenosti.
V neposlední řadě zájmů nadace pak stojí snaha pomoci rozvoji oblastí, které za posledních padesát let prožily devastaci morální i fyzickou a navrátit je k tomu, co byly – místa s plnohodnotným životem i krásným prostředím.
Hlavní aktivitou nadace je podpora občanského sdružení STAROSTI – SORGE, které buduje komunitní centrum a vzorovou usedlost zaměřenou shodně se záměry nadace.

 
copyright © 2008 kom-it